Bun venit pe site-ul Primariei Spermezeu - Judetul Bistrița Năsăud

Atributii Viceprimar

ATRIBUȚII

Art. 78. – (1) Consiliul local alege din rîndul membrilor săi viceprimarul, respectiv viceprimarii, cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie. Durata mandatului viceprimarului este egala cu cea a mandatului consiliului local.
(2) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivata a unei treimi din numarul consilierilor sau a primarului, prin hotarâre adoptată cu votul a două treimi din numarul consilierilor în functie.

Art. 79. – Viceprimarul exercita atributiile ce îi sunt delegate de catre primar, în conditiile prevazute la art. 70.

Art. 80. – Mandatul viceprimarului înceteaza de drept în conditiile prevazute la art. 72, care se aplica în mod corespunzator. în acest caz consiliul local ia act de încetarea mandatului si alege un nou viceprimar.

Art. 81. – Viceprimarul poate fi suspendat din functie în conditiile prevazute la art. 77, care se aplica în mod corespunzator.

Art. 82. – (1) În caz de vacanta a functiei de primar, precum si în caz de suspendare din functie a acestuia atributiile ce îi sunt conferite prin prezenta lege vor fi exercitate de drept de viceprimar sau, dupa caz, de unul dintre viceprimari, desemnat de consiliul local cu votul secret al majoritatii consilierilor în functie.
(2) Ύn situatia prevazuta la alin. (1) consiliul local poate delega prin hotarâre, din rândul membrilor sai, un consilier care va îndeplini temporar atributiile viceprimarului.
(3) Ύn situatia în care sunt suspendati din functie, în acelasi timp, atât primarul, cât si viceprimarul, consiliul local deleaga un consilier care va îndeplini atât atributiile primarului, cât si pe cele ale viceprimarului, pâna la încetarea suspendarii.
(4) Daca devin vacante, în acelasi timp, atât functia de primar, cât si cea de viceprimar, consiliul local alege un nou viceprimar, prevederile alin. (1) si (2) aplicându-se pâna la alegerea unui nou primar. Prevederile art. 72 alin. (6) se aplica în mod corespunzator.

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close